Kuidas iseseisvalt seitse päeva hakkama saada?      

MTÜ Jõelähtme Elanikkonnakaitse Selts korraldab detsember 2019 kuni juuli 2020 Jõelähtme vallas toimuva projekti “Kuidas iseseisvalt seitse päeva hakkama saada?” osana kümme õppepäeva.

Kümme õppepäeva viiakse läbi valla küladele ja asulatele.

Eesmärkideks on Jõelähtme valla elanike suurenenud teadmised ja kogemused, kuidas kriisiolukorraks valmistuda ja kriisiolukorra ajal vähemalt seitse päeva iseseisvalt hakkama saada.

Kriisiolukordades eeldab Päästeamet inimestelt vähemalt nädalaajast omal käel hakkama saamist. Sellest mida nädalaks varuda ja kuidas kriisiolukordades toimida, on olema üldised juhised, kuid väga paljude elanikeni siiski antud teave ei ole jõudnud.

Päästeameti koostatud uuring näitas, et elanike teadlikkus võimalikest hädaolukordadest ja valmisolek iseseisvaks toimetulekuks hädaolukordades on väike. Selles ei ole midagi väga üllatavat, sest elanike õpetamisel ei ole igapäevase ohutuse kõrval pööratud piisavalt tähelepanu suuremates kriisiolukordades käitumisele. Siiski on paljude inimeste kogemused näiteks erakordsete ilmastikuolude ja pikemate elektrikatkestustega korral pannud neid paremini ootamatusteks valmistuma ning koju esmavajalikke vahendeid soetama. Vaid igas kümnendas Eesti peres on olemas vajaminevad varud.

Kodused varud ja abivahendid on vajalikud selleks, et saaksid hakkama sellistes kriisiolukordades, kus tekib probleeme toidu, joogi ja esmatarbevahendite, aga ka teabe kättesaadavusega. Selliste olukordade lahendamine võib olla aeganõudev, seepärast on oluline valmistuda ühenädalaseks iseseisvaks hakkamasaamiseks.

Õppepäeva tegevused:

-         millised on inimeste põhivajadused; milliseid varusid on vajalik soetada; kuidas soetatud varusid kasutada;

-         alternatiivsete toidutegemise ja valguse allikate kasutamise õpetus. 

Selts ootab külade ja asulate esindajate soove õppepäeva toimumise ajaga e-kirjana info@elanikkonnakaitse.ee.  Andke julgelt teada.

     

„Projektid on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest“  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

MTÜ Jõelähtme Elanikkonnakaitse Selts soetas detsember 2019 kuni juuli 2020 kestnud projektiga "Elanikkonnakaitse ennetustegevuseks vajalikud vahendid" erinevad väikevahendeid ja telgi. Eesmärgiks oli toetada vahenditega samal ajavahemikul Jõelähtme vallas toimunud projekti “Kuidas iseseisvalt seitse päeva hakkama saada?”. Vahendite kasutamine jätkub Seltsi ennetustegevustes.

    
Projektid on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest“  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Kriisiõppe koolitus lasteaias alates 3. eluaastast – “Ära karda pimedust”

Eesmärgiks on õpetada lasteaia lapsi käituma olukorras, kus elekter ootamatult kaob. Selgitada ja harjutada lastega ohutult lahtise tulega ümberkäimist.

Mida teen kui elekter ära läheb?

Lastega harjutatakse liikumist pimedas, ilma valgustuseta toas. Eesmärk liikuda pimedas, ilma valgustuseta ruumis ja leida taskulamp, see põlema panna  ning leida toast väljapääs.

Kuidas saan valgust kui elekter on ära?

Osalejatele tutvustatakse erinevaid valguse saamise võimalusi: taskulampe (patarei toitega, dünamo laadimisega), kuidas taskulambid töötavad; tikud ja küünla süütamine; näidatakse ka petrooliumiga töötavat lampi (kuidas süüdatakse ja kuidas see lamp valgust annab). Põhjalikult käsitletakse küünla süütamisega seotud tuleohutust.

Tegevust toetab Jõelähtme vald